बन बोलन लागे मोर

बन बोलन लागे मोर

आ घिर आई दई मारी घटा कारी।
बन बोलन लागे मोर
दैया री बन बोलन लागे मोर।
रिम-झिम रिम-झिम बरसन लागी छाई री चहुँ ओर।
आज बन बोलन लागे मोर।
कोयल बोले डार-डार पर पपीहा मचाए शोर।
आज बन बोलन मोर…
ऐसे समय साजन परदेस गए बिरहन छोर।
आज बन बोलन मोर…

– अमीर खुसरो

Rating: 5.0/5. From 1 vote. Show votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Leave a Reply