मैं नहीं माखन खायो

मैं नहीं माखन खायो

 

मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो|
भोर भयो गैयन के पीछे , मधुवन मोहि पाठयो||
चार पहर बंसीवट भटक्यो , साँझ परै घर आयो |
मैं बालक बहियन को छोटो , छींको केहि विधि पायो ||
ग्वाल – बाल सब बैर पड़ै हैं , बरबस मुख लिपटायो |
तेरे जिय कछु भेद उपजि हैं, जान परायो जायो||
इह ले अपनी लकुटि कमरिया , बहुतै नाच नचायो |
‘सूरदास ‘ तब बिहँसि जसोदा , लै उर कंठ लगायो |
— सूरदास

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Leave a Reply